MAJ 2016

10.05.2016

Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2016

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych w ramach planowanego do realizacji projektu pt. "Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy w ramach I etapu Konkursu w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP".

Oferta powinna być ważna do: 30.12.2016

Termin składania ofert upływa w dniu: 18.05.2016

Komentarze

Moja ocena artykułu:

Autor:
Komentarz